Kontakt

Åse Hedstrøm
aase.hedstrom@gmail.com

Utgivere:

NB Noter
Postboks 2674 Solli, 
NO-0203 OSLO
Norway
+47 23 27 63 04 or 23 27 63 03
http://www.nb.no/Noter
Verk av Åse Hedstrøm: http://nb.bibits.no/wsTiny.Asp?id=37426
noter@nb.no

Norsk Musikforlag
Musikkforlagene 
Postboks / P.O. Box 1499 Vika
NO-0116 OSLO
Norway
+47 23 00 20 10
https://musikkforlagene.no
post@musikkforlagene.no

Plateselskaper:

Aurora Classics
Simax Classics
Grappa Musikkforlag AS
Akersgata 7
NO-0158 Oslo
Norway 
+47 23 35 80 00
http://www.grappa.no
info@grappa.no

BIS Records AB
Stationsvägen 20
SE-184 50 Åkersberga
Sweden
+46 8 544 102-30
http://bis.se/
info@bis.se 

Andre:

Norsk Komponistforening
Kongensgate 24
NO-0253 OSLO
Norway
+46 22 41 82 40
http://www.komponist.no/
komponist@komponist.no